Logo: Fundusz Europejski, Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
PFRON logo

Formularz zgłoszenia
Usługi indywidualnego transportu
Door-to-Door

UG Kolbudy
Informacja
W każdym przypadku zgłoszenia pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach będą kontaktować się z Państwem, celem ustalenia informacji dotyczącej terminu przejazdu.
I. DANE UŻYTKOWNIKA USŁUGI
*
*
*
v
*
v
*
*
II. SZCZEGÓŁY REALIZACJI USŁUGI:
*
v
MIEJSCE I ADRES PODRÓŻY
*
*
*
CEL PODRÓŻY:
W tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej
W tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
Wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy
Jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych).
III. DODATKOWE INFORMACJE
Imię i nazwisko, telefon opiekuna towarzyszącego osobie uprawnionej do korzystania z usługi door-to-door:
Imię i nazwisko, telefon, stopień pokrewieństwa osoby do pierwszego kontaktu:
Zgoda RODO
*
Zatwierdź
Logo: Fundusz Europejski, Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych